Promust Argon Kaynak Temizleyici

Özellikleri

Kaynak izlerinin temizlenmesinde kullanılan etkili bir üründür.

1/5 – 1/10 Seyreltilerek kullanılabilir.

Alüminyum, krom ve paslanmazda kullanıma uygundur.

DİKKAT: Koruyucu eldiven/kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

Zaralılık İfadeleri

H314 : Ciddi cilt yanıkları ve göz hasarına yol açar.

H 335 : Solunum yolu tahrişine yol açabilir.

Önlem İfadeleri 

P260 : Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını solumayın.

P271 : Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.

P264 : Eleçlemeden sonra su ile iyice yıkayın.

P280 : Koruyucu eldiven/kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P303+P361+P353 : Deri ile temas halinde kirlenmiş tüm giysilerinizi çıkarın ve cildinizi su ile durulayın.

P363 : Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.

P310 : Hemen Ulusal Zehir Danışma Merkezinin 114 Nolu telefonunu veya doktoru arayın.

P405 : Kilit altında saklayın.