Promust Asidik WC Lavabo Temizleyici

Kullanma talimatını okuyunuz.

1/5, 1/10 seyreltilerek kullanılır.

Cildi korumak amacıyla eldiven kullanınız ve ciltle temasından kaçınınız.

El, yüz, vücut ve gıda temizliğinde kullanmayınız.

Çocuklardan uzak tutunuz.

Asidik madde içeriğinden vüzcutla temasından kaçınınız.

Cilde teması halinde, temas bölgesini sabunlu su ile yıkayınız.

Zararlılık İfadeleri

H314 : Ciddi cilt yanıkları ve göz hasarına yol açar.

H335 : Solunum yolu tahrişine yol açabilir.

Önlem İfadeleri

P260 : Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını solumayın.

P271 : Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.

P264 : Eleçlemeden sonra su ile iyice yıkayın.

P280 : Koruyucu eldiven/kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P301+P330+P331 : Yutulduğunda ağzınızı çalkalayın. İstifra etmeye çalışın.