Promust Endüstriyel Bulaşık Makinesi Deterjanı

Özellikleri

Bütün sanayi tipi bulaşık makinelerinde kullanılabilir. Güçlü formülüyle donmuş yağ ve kirleri kolayca çözer, leke bırakmaz. Sert sudan etkilenmez. Ağır kokuları giderir.

Kullanma Talimatı

Otomatik dozaj pompası ile su sertliğine göre her lt. suya 2-7 gr dozajlanır.

Ürün Bileşimi

Potaskostik %10-20, maleikanhidrit %1-5, sodyumhipoklorid %1-5, iyon tutucu %1-5

Uyarı ve Önlemler

H314 : Ciddi cilt yanıkları ve göz hasarına yol açar.

H317 : Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H302 : Yutulması halinde zararlıdır.

P260 : Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını solumayın.

P264 : Eleçlemeden sonra su ile iyice yıkayın.

P280 : Koruyucu eldiven/kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P302+P352 : DERİ İLE TEMAS HALİNDE bol sabun ve su ile yıkayın.

P332+P313 : Ciltte tahriş söz konusu ise tıbbi yardım alın.

P501 : İçeriği kabı bertaraf edin.