Promust Metal Temizleme Solvent

Özellikleri

1.Ahşap sektöründe kenar bantlarının temizliğinde, tekstil sektöründe dokuma tezgahı ve makinelerinde tarak, iğne ve diğer metal kısımlarda istenmeyen yağların temizliğinde kullanılır. Tutkal temizliğinde kullanılır. Boyalı yüzeylere zarar vermez.

2.Otomotiv veya metal sektöründe imalat esnasında parçaların yağ temizliğinde kullanılır.

3.Çok güçlü bir yağ sökücü solvent olmasına karşın yanıcı değildir.

4.Uçucu bir solventtir.

5.Kalıntı ve tortu kesinlikle bırakmaz.

Kullanım Şekli ve Yeri

Daldırma, püskürtme ve silme şeklinde uygulanabilir. Hidrofobiktir, su ile seyreltilmez.

Zararlılık İfadeleri

H336 : Baş dönmesi ve uyuşukluğa neden olabilir.

H411 : Sucul ortamda uzun süre kalıcı toksik etki.

Önlem İfadeleri

P201 : Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.

P202 : Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan elleçlemeyin

P261 : Buharını solumaktan kaçınınız

P273 : Çevreye verilmesinden kaçının.

P281 : Kişisel koruyucu ekipman kullanın.

P308+P313 : Maruz kalınma veya etkileşme halinde ise tıbbi yardım alın.

P405 : Kilit altında saklayın

P501 : İçeriği kabı ile bertaraf edin.