Promust Metal Üzerinden Yağ Alıcı Solvent

Özellikleri

1.Ahşap sektöründe kenar bantlarının temizliğinde tekstil sektöründe dokuma tezgahı ve makinelerde tarak, iğne ve diğer metal karışımlarda istenmeyen yağların temizliğinde kullanılır.

2.Otomotiv veya metal sektöründe imalat esnasında parçaların yağ temizliğinde kullanılır.

3.Çok güçlü bir yağ sökücü olmasına karşın yanıcı değildir.

4.Uçucu bir solventtir.

5.Kalıntı ve tortu kesinlikle bırakmaz.

Kullanım Şekli ve Yeri

Daldırma, püskürtme ve silme şeklinde uygulanabilir. Hidrofobiktir, su ile seyreltilmez

Zararlılık İfadeleri

H351 : Kansere yol açma süphesi verdır. (Yetersiz veri)

H336 : Baş dönmesi ve uyuşukluğa neden olur.

Önlem İfadeleri

P201 : Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.

P202 : Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan elleçlemeyin

P261 : Buharını solumaktan kaçınınız

P281 : Kişisel koruyucu ekipman kullanın

P308+P313 : Maruz kalınma veya etkileşme halinde ise tıbbi yardım alın.

P405 : Kilit altında saklayın

P501 : İçeriği kabı ile bertaraf edin.