Promust Asidik Boya Sökücü

Özellikleri

Metaller üzerinden tabakalaşmış boyaları çok çabuk çözebilen güçlü bir çözücüdür.

Özellikle boya ünitelerinde kullanılan tezgahlar ve bantlarda uzun süre içinde çeşitli maddelerin boyanmasından oluşan boya kalıntılarını kısa sürede çözer.

Aynı zamanda metal üzerindeki kiri ve yağı pasifize ederek temizleyen kesinlikle aşındırıcı olmayan çabuk buharlaşan bir üründür.

Korotif olmadığından bu ekipmanların hiç birine zarar vermez.

Boyanın yapısına girdiği andan itibaren hızlı bir çözme işlemi başlar.

Kullanım Şekli

Çok katmanlaşmış ve karbonlaşmış boya tabakalarında daldırma yöntemi ile uygulayınız.

Yumuşayan bu tabakaları uygun bir spatül ile yormadan metalin üstünden kaldırın. Hidrofobiktir.

Zararlılık İfadeleri

H319 : Ciddi göz tahrişine yol açar.

Önlem İfadeleri

P201 : Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.

P202 : Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan elleçlemeyin

P280 : Koruyucu eldiven/kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.,

P308+P313 : Maruz kalınma veya etkileşme halinde ise tıbbi yardım alın.

P405 : Kilit altında saklayın