Promust Boya Sökücü

Özellikleri

Metaller üzerinden tabakalaşmış çok çabuk çözebilen güçlü bir çözücüdür.

Özellikle boya ünitelelerinde kullanılan tezgahlar ve bantlarda uzun süre içinde çeşitli maddelerin boyanmasından oluşan boya kalıntılarını kısa bir sürede atar.

Aynı zamanda metal üzerindeki kiri ve yağı pasifize ederek temizleyen kesinlikle aşındırıcı olmayan çabuk buharlaşan bir üründür.

Korotif olmadığından bu ekipmanların hiç birine zarar vermez.

Boyanın yapısına girdiği andan itibaren hızlı bir çözme işlemi yapar.

Kullanım Şekli

Çok katmanlaşmış ve karbonlaşmış boya tabakalarında  daldırma yöntemi uygulayınız.

Yumuşayan bu tabakaları uygun bir spatül ile yormadan metalin üstünden kaldırın. Hidrofobiktir.

 

Zararlılık İfadeleri

H 319 : Ciddi göz tahrişine yol açar.

Önlem İfadeleri

P201 Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.

P202 Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan elleçlemeyin.

P280 Koruyucu eldiven/kıyafet/maske ekipman kullanın.

P308+ P313 Maruz kalınma veya etkileşme halinde ise tıbbi yardım alın.

P405 Kilit altında saklayın.