Promust Radyatör Temizleme

Zararlılık İfadeleri

H314 : Ciddi cilt yanıkları ve göz hasarına yol açar.

H335 : Solunum yolu tahrişine yol açabilir.

Önlem İfadeleri

P260 : Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını solumayın.

P264 : Eleçlemeden sonra su ile iyice yıkayın.

P271 : Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.

P280 : Koruyucu eldiven/kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P303+P361+P353 : Deri ile temas halinde kirlenmiş tüm giysilerinizi çıkarın ve cildinizi su ile durulayın.