Promust Zemin Otomatı

Özellikleri

Fosfat içermez. PH:12-13

Bilhassa kurumuş, katmanlaşmış yağı ve gresi temizler.

Biyolojik olarak çözülür.

Pek çok yüzeyde (sert zeminlerde, epoksi yüzeylerde vb.) güvenle kullanılır.

Kullanım Şekli

Günlük temizliklerde 1 birim epoksi tem.i 4 birim su ile 20 birim su arasında çoğaltılarak kullanabilirsiniz.

Temizlenecek yüzey üzerindeki kir ve yağın yoğunluğuna göre Promust Zemin Otomatı çözeltisini temizlenecek yüzeye püskürttükten sonra birkaç dakika bekleyip çözünen yağ ve kiri bir bezle siliniz.

Kalıntıları su tutarak uzaklaştırabilirsiniz.

Promust Zemin Otomatı etkili bir çözücüdür. Bazı boyalı yüzeylerin temizlikten önce küçük bir kısmında deneme yaparak boyanın etkilenmediğinin görünüzi

Cilalı yüzeylerde kullanmayınız.

Zararlılık İfadeleri

H314 : Ciddi cilt yanıkları ve göz hasarına yol açar.

H317 : Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H302 : Yutulması halinde zararlıdır.

Önlem İfadeleri

P260 : Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını solumayın.

P264 : Eleçlemeden sonra su ile iyice yıkayın.

P280 : Koruyucu eldiven/kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P302+P352 : DERİ İLE TEMAS HALİNDE bol sabun ve su ile yıkayın.

P332+P313 : Ciltte tahriş söz konusu ise tıbbi yardım alın.

P501 : İçeriği kabı bertaraf edin.