Promust Yağ Alıcı ve Fosfatlayıcı

Özellikleri

Alüminyum, bronz, demir, bakır, kurşun, çelik ve pirinç üzerindeki yağ, oksit ve pası temizler.

Daldırma, püskürtme ve silme yöntemiyle uygulanır.

Krom kalay, nikel kaplanmış metaller üzerinde tavsiye edilmez.

Pas alma işlemi sonrası kısa süreli fosfatlama yapar.

Kullanım Şekli ve Yeri

Metalin üzerindeki yağ, pas veya oksit durumuna göre 1/15-1/20 su ile seyreltilerek fırça, bez veya daldırma yöntemi ile uygulanır.

Tatbik edilmeden önce metal üzerinde varsa kaba gres ve pas kalıntıları temizlenir.

Yüzey silindikten sonra temiz su ile durulanıp kurumaya bırakılır.

Kuruduktan hemen sonra uygulanacak kaplama tatbik edilir.

Zararlılık İfadeleri

H314 : Ciddi cilt yanıkları ve göz hasarına yol açar.

Önlem İfadeleri

P260 : Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını solumayın.

P264 : Eleçlemeden sonra su ile iyice yıkayın.

P280 : Koruyucu eldiven/kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P301+P330+P331 : Yutulduğunda ağzınızı çalkalayın. İstifra etmeye çalışın.

P303+P361+P353 : Deri ile temas halinde kirlenmiş tüm giysilerinizi çıkarın ve cildinizi su ile durulayın.

P363 : Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.